top of page

Utvikling​

Vi hjelper deg å videreutvikle dine produkter til dagens marked. Teknologien går fort og det kan til tider være tøft å henge med på de siste løsningene som er tilgjengelig.  

​​

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

For at nye produkter og tjenester utvikles, er det to parallelle stier som må følges. Ideskaping, produktdesign og detaljkonstruksjoner og markedsundersøkelser/markedsanalyse. For å komme seg videre på dette bruker vi forskjellige brainstormingteknikker sammen med systematisering for å kartlegge ideene, samtidig bør vi også gjøre gode "ethnography"- 

studier for å finne ut hva kundene deres egentlig trenger. ​

Med andre ord er det viktig å vite hva kunden deres ønsker, men det er vel så viktig å finne ut hva det virkelige behovet til kunden din er. I enkelte tilfeller trengs det forskning eller ny innovasjon for å tilfredsstille kundemassen. 

Eksempler:

  • Ideskapning

  • Utvikling og testing av produkt

  • Tekninsk implementering

  • Samarbeidsprosjekt

  • Ethnography studie

Pris:

1000 kr pr time + mva                                                                           Ressurs:

                                                                                                                                 Tor Magnus Anfinsen & Terje Dalseng

bottom of page