top of page
Tor Magnus Anfinsen

Født:             1977

Sivilstatus:    gift, to barn

Bosted:         Kongsberg

TLF:               99 39 10 37

Språk:

Norsk - morsmål

Engelsk - flytende skriftlig og muntlig

Datakunnskap:  

God kjennskap: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Project, MS Access, Adobe Photoshop, Relex, Lotus notes

Noe kjennskap: Java, C++, html Generelt stor interesse for data.

Fritidsinteresser:

Foto, fotball, data, familie og venner

Ingeniør innen romfartsteknologi med erfaring som kvalitetssjef, sikkerhets- og pålitelighetsingeniør innen subsea og offshore, samt utviklingsingeniør innen satellitteknologi. Har oppnådd gode resultater ved innføring av metodikker og systemer for kontinuerlig forbedring og rotårsaksanalyse. Kan tilpasse verktøy og metodikker til ulike behov.

  • Resultat- og løsningsorientert med fokus på å jobbe målrettet og forebyggende. Flink til å sette meg inn i nye oppgaver og tilegne meg kunnskap for å løse problemer. Er analytisk og strukturert.

  • Lang erfaring med analyse og forebyggende arbeid. Dette for å komme i forkant av problemstillinger og tilpasse løsninger for å imøtekomme behovene.

  • God erfaring med personalansvar med fokus på å inspirere og motivere hver ansatt til å lykkes i sin arbeidshverdag.

  • God erfaring med hele testprosessen fra å utarbeide testdokumentasjon, lage testjigger, lage testoppsett, gjennomføre test og analysere resultatene.

Yrkeserfaring

Esko-Graphics Kongsberg AS

Konsulent Innleid fra eget firma, Tema Rådgivning, for å bistå test- og utviklingsavdelingen.

 

Utarbeidet og gjennomførte nye tester, bidro til å robustifisere systemet og å tydeliggjøre prosesser.

 

Kongsberg Maritime AS, Kongsberg

QA Manager, Offshore division

Ansvar for kvalitet i Kongsberg Maritimes offshore-divisjon med personalansvar.

 

Viktigste resultater:

•Lagde og innførte en modell for kontinuerlig forbedringsprosjekt basert på Lean, Theory of Constraints og Six Sigma.

•Forbedret årsaksanalysen mot eksterne kunder

•Lagde og innførte et opplæringsprogram for å sikre kunnskap om kvalitet for alle ledere og prosjektledere, samt personer med personalansvar og produktansvar.

•Bygget opp en kvalitetsavdeling i Kongsberg Maritimes offshoredivisjon.

•Innførte forum for korrigerende tiltak på ledernivå.

•Utarbeidet en strategiguide i Kongsberg Maritime offshore.

Kongsberg Maritime AS, Kongsberg

Safety & Reliability Engineer, QM department

Arbeidet med pålitelighet, kvalitet og sikkerhet i Kvalitetsavdelingen

 

Innførte 8D-analyse, utarbeidet jordingsfilosofi, Innførte FMECA-analyse på utvikling og Gjennomførte ISO 17894 analyse for Kongsberg Maritime AS.

 

OCTIO Geophysical AS, Bergen

Pålitelighetsingeniør

Pålitelighet-, test- og kvalitetsarbeid på ReM ( reservoir monitoring system), et permanent seismisk overvåkningssystem for olje- og gassfelter.

 

Innførte FMECA, RBD, Weibull Analyse, FTA, Reliability Prediction, HALT & HASS, Testability, Maintainability og Traceability i OCTIO.

 

Alcatel Space Norway AS, (Norspace), Horten

Utviklingsingeniør

Design, pålitelighets-, test - og kvalitetsarbeid på satellittene Astrolink I og II, Inmarsat IV og MTSAT

Tidligere stillinger

bottom of page