top of page

Test

​​

Vi hjelper firma med å modernisere og utvikle tester, testlabber og testteam. Det er smart å teste i full skala, på reelle systemer og utenfor spesifikasjonene. Vi kan også hjelpe med å kunne forstå og tolke testresultater opp mot antatt levetid og robusthet for produktene.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.
  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ansatte opp i moderne test.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger. Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

De fleste selskap har mye erfaring rundt de produktene de tester, og trenger som oftest bare å få noen gode råd om hvordan man kan modernifisere og få testene mer målrettet.

 

I de fleste tilfeller tester selskaper alle funksjonene innenfor spesifikasjonene. Dette er tidkrevende og dekker nødvendigvis ikke de feil som oppleves av kundene. Dette er mye grunnet det menneskelige grensesnittet, hvor en bruker skal operere systemet.

 

Har man da tenkt gjennom de forskjellige brukerscenarioene? At systemet derates over tid og ikke lenger vil kunne operere innenfor spesifikasjonene.

 

Ved å introdusere forebyggende arbeid, sammen med destruktive tester, kan man fort dekke flere brukerscenarioer og bruk over tid. Vi kan hjelpe dere med å se nytten og implementere det i testteamet.

Eksempel

  • Evaluere dagens tester.

  • Se på oppbyggingen av testlab.

  • Forbedre dagens tester.

  • Introdusere destruktive tester.

  • Introdusere forebyggende analyser for å lage mer målrettede tester.

  • Forkorte testperioden.

Pris:

800 kr pr time + mva                                                                             

bottom of page