top of page
Terje Dalseng

Født:             1978

Sivilstatus:    Skilt

Bosted:         Kongsberg

TLF:               91 80 12 80

Språk:

Norsk - morsmål

Engelsk - flytende skriftlig og muntlig

Datakunnskap:  

God kjennskap: MS Office , Wix, Windows, google Drive, Web redigering, Sosiale Media, databaser

Noe kjennskap: Java, C++, HTML5, CSS, SQL , Android, Python, Linux

Generelt stor interesse for data og elektroniske duppedingser.

Fritidsinteresser:

Fotball, data, ski, fjell og natur, øl, familie og venner

Dataingeniør med vektlegging som Systemutvikler. Har lang erfaring innen bygg og anlegg som montør og servicemontør i blikk- og ventilasjonsfagene. Har vært aktiv i flere gamingmiljøer, og har erfaring med det meste innen data. Har stilling som utviklingsingeniør i Tema Innovasjon AS.

  • Altmuligmann som har kunnskap om det meste innen data og elektroniske duppedingser.

  • Lang erfaring fra byggebransjen, og er analytisk, strukturert, og allsidig.

  • Erfaring med arbeids- og personalansvar. Har hatt prosjektledelse, og ansvar for lærlinger.

  • Ser ting fra et praktisk synspunkt.

Yrkeserfaring

Gunnar Karlsen AS(GK Norge), Ålesund

Montør

 

Jobbet i hovedsak med montering og demontering av ventilasjonsystemer på eksisterende, og nybygg. jobbet sammen med montører i team, og fikk enorm erfaring i byggebransjen, og særlig innen blikk og ventilasjon.

Var med som pionèr med montering av ventilasjonsrør under bakken, som første i Norge.

Hamstad AS, Trondheim

Montør

Begynte som montør i team, men fikk mer ansvar som leder for egne prosjekt sammen med prosjektleder.

Begynte å gå på prosjektmøter på jobbene jeg hadde. Fikk etterhvert ansvar for lærlinger og andre montører på prosjektene. 

Noen av prosjektene som er verdt å nevne er Forsyningssenteret på ST. Olav i Trondheim, og Øya Sykehjem.

Hamstad var blandt de første i Norge til å bruke IsoDuct i Norge, og jeg har god kjennskap med produksjon og montering av disse.

Trondheim Luftteknikk AS, Trondheim

Montør\Servicemontør

Ble ansatt som montør, men jobbene jeg hadde var mer lik en jobb en servicemontør jobb. Mange småprosjekt, og hadde ansvar for opplærling av lærlinger innen blikk og ventilasjon.

Ålesund Kommune, Ålesund

Vikar

Ble ansatt som vikar med hovedfokus som billettselger ved Ålesundkinoene. Fikk flere oppgaver gjennom kulturhuset i Ålesund, og hadde flere oppgaver innen kommunen.

Høyskolen i Sør Trøndelag

Student

I bachelor-oppgaven min var jeg med å lage et program som skulle kommunisere med et 3D tegneprogram. Programmet skulle kunne vises på en mobiltelefon og et smartbrett, og vise punktmarkeringer i real-time, i 3D.

Fikk jobbet med databaser, og Android-programmering.

bottom of page