top of page

Support

 

Vi hjelper med å utføre support eller få på plass supportstruktur, rutiner og prosesser som er tilpasset selskapets ønsker og behov. Vi kan også hjelpe deg med IT-relatert support som å sette opp PC, systemer og nettverk.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

  • Rådgiving: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: vi trener og lærer opp deres ansatte i support.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger.

Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Når vi starter er det viktig for oss å forstå tjenestene og produktene deres, avhengig av om vi skal gjøre supportoppgaver for dere eller hjelpe dere å forbedre egen support.

Det aller viktigste med supportarbeid er å få tettere relasjoner til kundene deres. Studier viser at en kunde som har opplevd et problem og som får god support får sterkere relasjoner til leverandøren enn kunder som ikke opplever feil. Kunder som opplever feil og får manglende support vil kunne koste mye for selskapets rykte. Derfor vil ofte god support komme i sammenheng med gode resultater i fremtiden.

Eksempler:

  • Etablere, forbedre og standardisere prosesser.

  • God praksis for å tenke support.

  • Etablere FRACAS system.

  • Opplæring i support.

  • Hvordan være en god detektiv.

  • Sette opp en PC, nettverk osv.

Pris:

800 kr pr time + mva                                                                            Ressurs:

                                                                                                                                 Terje Dalseng & Tor Magnus Anfinsen

bottom of page