top of page

Strategi

​​

Hjelper med å sette langsiktig strategi med konkrete aksjonspunkter og metodikk for kontinuerlig oppdatering av strategien. Det er lurt å sette en 12 år lang strategi for å tørre å drømme, men samtidig ha konkrete oppgaver for de nærmeste årene.

  • Konsulent: Vi kan komme inn og lage strategiprosess og veilede strategiprosessen for dere.

  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ledere i strategiarbeid.

​Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger. Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Når vi starter er det viktig for oss å forstå deres kultur og visjon. Dette danner grunnlag for hvilken strategiprosess som må kjøres og hvor mye arbeid som må gjøres.

Vi har fokus på at man skal tørre å drømme men samtidig komme opp med et detaljert strategidokument som forteller ned til minste målpunkt som skal gjennomføres.

Dette gjør vi ved å dra dere gjennom en prosess av tankemetodikker, systematisering og prioritering av de eksisterende verdiene dere har i dag, og dit dere ønsker å komme frem til i fremtiden på lang og kort sikt.

 

Vi lar dere drømme og tenke 12 år frem i tid, og hjelper dere med å enkelt sette målene opp mot hverandre for å se hvilke som driver de andre og hvilke som blir drevet.

 

Til slutt vil vi hjelpe dere å etablere kontinuerlig oppdatering av strategien deres, slik at man ikke faller etter i tiden. En strategi vil ofte endre seg raskt for å tilpasse eller endre markedet man jobber i. Alt er mulig, la strategien din vise vei.

 

Eksempel:

  • Etablere egen strategiprosess for ditt selskap.

  • Fasilitere strategi prosessen.

  • Trene opp fasilitatorer for å kunne drive strategi prosesen videre.

  • Etablere et detaljert strategi dokument.

  • Etablere levende strategi prosess.

Pris:

1000 kr pr time + mva                                                                           Ressurs:

                                                                                                                                   Tor Magnus Anfinsen

bottom of page