top of page

Start opp selv

 

Det er mange ting du skal kunne og vite om når man vurderer å starte opp selv eller har kommet i gang med det. Vi hjelper deg med å se mulighetene, strukturere og mestre hverdagen. Behovet er veldig forskjellig fra person til person, og vi vil tilpasse oss deres behov.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

  • Rådgiving: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: vi trener og lærer opp deg eller dine ansatte.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvilket behov du har. Om det ønskes tilbyr vi også en time gratis konsultasjon for å prøve ut ideen din hos oss. Vi vil forholde oss til å holde din ide konfidensielt. Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Vi har en god del erfaring med å starte opp selv. Det er ikke lett å finne ut hvor du skal gå for å søke hjelp, eller sette seg inn i alle lover og regler. Man må tenke på hvilken selskapsform man skal ha og hvordan man skal gå frem i forhold til risiko på egen inntekt og de som er rundt deg.  Det er også viktig å kjenne til de virkemidlene som finnes rundt det å starte opp selv som for eksempel etablererkontorene og innovasjonsstøtte.

Det viktigste er å vite at alt går an, og så lenge du tør og vil, vil du lykkes til slutt. 

Eksempler:

  • Finne ut om din ide er farbar

  • Finne ut selskapsform

  • Strukturere hverdagen

  • Risikostyring

  • Hjelpe deg igang

  • Henvise deg til rette steder

Pris:

600 kr pr time + mva                                                                            

bottom of page