top of page

Prosjektledelse.

Vi hjelper med å få fokus på fremdrift i prosjektet. Prosjektledelse kan utføres på veldig mange måter, men det viktigste er at du finner den måten som passer dere best og den kulturen som allerede er i selskapet. Vi har variert erfaring fra små til store prosjekter, og har sett både fallgruver og positive historier. Vi vil hjelpe deg å oppnå de positive. 

  • Konsulet: Vi kan komme inn og tar deler eller hele leder ansvaret.

  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ledere opp i prosjektledelse.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger. Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening. Når vi starter er det viktig for oss å forstå deres kultur. Dette danner grunnlag for hvordan prosjektledelse skal gjennomføres hos dere og hvilke prosjektverktøy som trengs. 

 

Først må du få på plass et skikkelig mandat slik at du har med deg myndighet i prosjektet, uten myndighet kan prosjektet feile senere uansett hvor bra du driver det. Videre må man sette tydelige mål for prosjektet og gjøre disse målbare. Deretter må man fordele ansvar innad i prosjektet og håndtere risiko på en strukturert måte. 

Det aller viktigste med et prosjekt er å raskt finne ut om det er lønnsomt og deretter få fullført prosjektet. Prosjekter kan bli store sluk om de feiler eller om feil prosjekt blir gjennomført. 

Eksempel:

  • Opplæring i prosjektledelse

  • Gjennomføre et prosjekt

  • Rådgivning til deres prosjektleder

  • Rådgiving til deres ledelse

  • Bidra i prosjektet

 

Pris:

  • Fra kr 1000 pr time + mva                                                        Resurser:

                                                                                                                               Tor Magnus Anfinsen & Terje Dalseng

bottom of page