top of page

Problemløsning

Har du et problem, ta kontakt med oss, vi ser problemer som utfordringer og en mulighet. Vi løser utfordringene og finner mulighetene.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

  • Rådgiving: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: vi trener og lærer opp deres ansatte i problemløsning.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å forstå hva utfordringen består av og sammen finner ut hva dere trenger.

Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Når vi starter er det viktig for oss å skaffe en god oversikt på utfordringen og jobbe sammen med dere for å finne rot-årsaken til utfordringen. Dette gjør vi med forskjellig metodebruk og analyseteknikker. Vi finner deretter en løsning på utfordringen og sikrer at det ikke skal gjenta seg. I de fleste tilfeller avdekker vi også nye potensielle muligheter.

Det aller viktigste med problemløsning er å finne rot-årsaken for å kunne forhindre at utfordringen skjer igjen, for så å sette inn tiltak for å fikse utfordringen direkte og endre prosesser for fremtidig drift.

Eksempler:

  • Gjennomføre rot årsak analyse.

  • Gjennomføre brainstorming økter.

  • Gjennomføre en forenkla 8D analyse.

  • Endring av rutiner og prosesser.

  • Konkrete aksjoner for å forhindre gjentagelse.

Pris:

1000 kr pr time + mva                                                                           

bottom of page