top of page

Pålitelighet

​​

Hjelper firma med å etablere pålitelighetsanalyse for blant annet å kunne forutse levetid, velge rett redundanse og finne feil. Dette hjelper utviklingsavdelingen med å robustifisere, forenkle og forbedre sitt design til ønsket kvalitet og kost.

  • Konsulet: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.
  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ansatte opp i pålitelighets analyse.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger. Vi vil da se om det er rein konsulent/fasilitator dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Pålitelighetsarbeid og analyse går hånd i hånd med kvalitetsarbeid, men her har man mer fokus på å forbedre produktet enn prosessen.

 

Ved å ta enkle steg kan man fort gjøre produktene sine mer pålitelige, og med mer avansert analyse, kan man oppnå kvalitet på høyde med romfarts- og flyindustrien. Her er det mye å velge mellom og man må designe pålitelighetsarbeidet rundt deres bedrift.

 

Det er viktig å ha fokus på å bare gjøre det som er nødvendig i forhold til hva kundene dine, og markedet generelt, betaler for produktene. I beste fall kan man lage nær helt feilfrie produkter som koster veldig mye, men man kan også lage veldig robuste produkter til en lav kost.

 

Finner man rette balansen vil dette bety store økonomiske besparelser for selskapet både i utviklingsprosessen, men aller mest etter at produktet har blitt sluppet på markedet.

Suksessrikt pålitelighetsarbeid er ofte det som skiller produkter ut fra de andre med overlegen oppetid og kvalitet. Vi kan hjelpe dere å finne rette nivå på pålitelighetsarbeid og sette deres eget personale i stand til å drive det videre.

 

Eksempel

  • Bygge opp pålitelighetsprosess

  • Trene ansatte i pålitelighetsarbeid og analyse

  • Gjennomføre pålitelighetsanalyse

  • Fasilitere pålitelighetsprosess

Pris:

800 kr pr time + mva                                                                           

bottom of page