top of page

Ledelse.

Hjelper med å få fokus på ledelse som et fag, hvor man skal bli kjent med sine ansatte for å skape verdier gjennom dem. Man får mye mer til ved å bruke alle på riktig måte, for så å bruke resten av fokusen på å lede selskapet i rett retning. Ansett noen som er bedre en deg selv.

  • Konsulent: Vi kan komme inn og tar deler eller hele leder ansvaret.

  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ledere opp i ledelse.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger. Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening. Når vi starter er det viktig for oss å forstå deres kultur og visjon. Dette danner grunnlag for hvordan ledelse skal gjennomføres hos dere og hvilke lederverktøy som trengs. Vi har et fokus på at en leder skal ta vare på og legge til rette for sine ansatte. Dette gjøres gjennom å følge 5 viktige punkter.

 

Først må lederen kunne delegere oppgaver til sine ansatte, sammen med oppgaven må ansvar og myndighet følge. Lederen må sørge for at den ansatte har riktig verktøy og kompetanse for å gjennomføre oppgaven. For å sikre dette bør det gjennomføres 3-5 medarbeidersamtaler i løpet av året hvor en får blant annet kartlagt kompetansen og komfortsonen til den ansatte. De fleste ledere har vært veldig dyktige fagarbeidere, men når man trer inn i lederskap, må man huske å delegere fagoppgavene videre så lederen har tid til å ta vare på og legge tilrette for sine ansatte.

Eksempel:

  • Opplæring av ledere om de 5 viktige punktene.

  • Hvordan opptre som leder.

  • Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.

  • Tydelig lederskap.

  • Tørre å ta de upopulære avgjørelsene.

 

Pris:

  • Fra kr 1000 pr time + mva                                                      Resurser:

                                                                                                                               Tor Magnus Anfinsen

bottom of page