top of page

Kvalitet

 

Hjelper å få på plass struktur, rutiner, prosesser og metodikker som er tilpasset selskapets ønsker og behov. Vi står for en mer praktisk rettet kvalitetspolitikk hvor dokumentasjon skal komme som et resultat av arbeid og ikke omvendt.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

  • Rådgiving: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: vi trener og lærer opp deres ansatte i kvalitetsfaget.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger.

Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Når vi starter er det viktig for oss å forstå deres kultur og visjon. Dette danner grunnlag for hvordan kvalitet skal gjennomføres hos dere og hvilke kvalitetsverktøy som trengs. Ofte vil også bransje og kundekrav påvirke kvalitetsarbeidet som trenger å gjennomføres.

Det aller viktigste at kvalitetsarbeidet skal være med å løfte kvaliteten, redusere gjennomføringstid, og oppnå riktig pris. Kvalitetsdokumentasjon, og arbeid, skal komme som et resultat av beste praksis blant de ansatte.

Derfor vil ofte godt kvalitetsarbeid komme i sammenheng med kontinuerlig forbedring og andre viktige verktøy.

Eksempler:

  • Etablere, forbedre og standardisere prosesser.

  • God praksis for å tenke kvalitet

  • Lage enkle templater og maler.

  • Lage enkle sjekklister.

  • Opplæring i forskjellige verktøy.

Pris:

1000 kr pr time + mva                                                                      

bottom of page