top of page

Forskning

Trenger du å forske på noe? Da kan vi hjelpe deg med å finne det du søker etter. Vi har lang erfaring med forskning.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler eller i frittstående forskningsinstitutter/avdelinger.

I Tema Innovasjon har vi stor fokus på forskning som et grunnlegende element i den innovasjon og utvikling vi bedriver. Tema FoU er vår lille "frittstående" forskningsarena. Forskning står vårt hjerte nært og vi har hovedfokus på forskning som gir samfunnsnyttig utnytting som miljø, lære, lokal og global forbedring.

Med å jobbe sammen med oss kan vi hjelpe deg å se nye kunnskaper innenfor det dere driver med.

​​

Eksempler:

  • Økt kunnskap

  • Økt viten

  • Samarbeidsprosjekt

  • Gjennomføre forskning for dere

Pris:

1000 kr pr time + mva                                                                           Ressurs:

                                                                                                                                 Tor Magnus Anfinsen & Terje Dalseng

bottom of page