top of page

Forebygging

​​

Hjelper å bygge inn rutiner og tankesett blant ledere og ansatte for å komme i forkant av utfordingene. Det koster 10 ganger mindre å forhindre en feil enn å finne den ved kontroll, og 100 ganger mindre enn å måtte ordne en feil hos kunde. Tenk smart, tenk i forkant.

  • Konsulet: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.

  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ansatte opp i forebyggende forbedring.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger.

Vi vil da se om det er ren konsulent dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Når vi starter er det viktig for oss å forstå deres kultur og visjon.

Dette danner grunnlag for hvordan forebyggende arbeid skal gjennomføres hos dere og hvilke verktøy som trengs.

 

Det koster veldig mye å finne feil hos kunde og sent i utviklingsprosessen.

Ved å ta i bruk noen enkle verktøy, og bygge opp en forebyggende kultur i bedriften, kan man unngå mange av disse kostnadene. Disse kan ofte ende opp med mindre kostnader i utviklingsprosessen, og til et bedre produkt.

 

Vi kan komme inn og gjøre nødvendige analyser og faselitere nødvendige prosesser, slik at man tidlig i prosessen kan avdekke potensielle feil, mangler eller potensiale.

Ved software- og hardware utvikling kan man også spare tid på testing, når man vet mer om hvilke farer som venter, og fokusere på dem.

Eksempel

  • Gjennomføre Part Stress Analyser for å velge rett fokus videre

  • Gjennomføre/faselitere kritiske feilmode effekt analyser

  • Følge opp avdekkede feilmoder og dokumentere forbedring

  • Trene opp fasilitatorer til analyseverktøyene

  • Trene opp ledelse og personale i forebyggende tankegang

Pris:

800 kr pr time + mva                                                                            

bottom of page