top of page

Forbedring

​​

Hjelper selskapet å utvikle en kontinuerlig forbedringsmetodikk som er skreddersydd for firmaets kultur og fornybarhetsevne. Metodikken baserer seg på de beste verktøyene og tankegangene fra Theory of Constraints, Lean og Six Sigma. La de ansatte vise veien videre.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig. Kan også fasilitere.

  • Rådgiving: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ansatte opp i kontinuerlig forbedring.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger. Vi vil da se om det er ren konsulent/fasilitator dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Når vi starter er det viktig for oss å forstå deres kultur og visjon. Dette danner grunnlag for hvordan kontinuerlig forbedring skal gjennomføres hos dere og hvilke verktøy som trengs.

Kontinuerlig forbedring er ofte basert på bedriftens kultur, og de aller fleste driver forbedring av en eller annen form uten å tenke så mye på det.

Det å gå fra å drive forbedring til kontinuerlig forbedring hvor du ikke skal falle tilbake til gamle vaner, er en stor felles øvelse for hele bedriften og krever klar forankring fra ledelsen og de ansatte.

Det er ikke så vanskelig å drive kontinuerlig forbedring selv, og det trengs bare litt fokus, rutine og veiledning for å kunne beherske det helt selv.

 

Utfordringene ligger i å ha smarte og raske metoder for å lokalisere hvor man skal forbedre først, for så å raskt finne forbedringspotensialene og deretter klare å vedvare forbedringen. Klarer man dette, kan man drive videre med kontinuerlig forbedring på de vedvarende forbedringene og oppnå resultater du tidligere har drømt om.

Det er ikke unormalt at man kan krympe en prosess 5-10 ganger og samtidig få bedre kvalitet ut av prosessen.

Eksempel

  • Etablere eget kontinuerlig forbedringsverktøy tilpasset bedriften

  • Fasilitere en forbedringsprosess

  • Etablere kontinuerlig forbedringsprosess

  • Trene opp fasilitatorer

  • Presentere for ledelsen hvorfor de bør drive kontinuerlig forbedring.

  • Kurs i TLS (Theory of Constraints, Lean, Six Sgma)

Pris:

800 kr pr time + mva                                                                                       

bottom of page