top of page

Flood Cat

Vi har inngått en avtale med Kongsberg Kommune om å utvikle et flomvern-system, som skal forebygge flom i tettbebygget område.

Systemet gjør at ansatte i kommunen kan få en visuell oversikt når det er fare for flom i bekker og bekkeløp. Det er da lettere å rykke ut til rett sted til rett tid for å forebygge skader flommen kan gi.

Flomvernsystemet er i dag under test i felt hos Kongsberg Kommune. 

Systemet baserer seg på eksisterende kunnskap i Tema Innovasjon AS, et studentprosjekt i samarbeid med Høyskolen i Sør-Øst Norge i Kongsberg og eksisterende teknologi på markedet. Vi har utviklet en rekke programvare for å kunne styre systemet og gjøre det helautomatisk. Vi har oppnådd mye og har endt opp med et system som er mye mindre en forventet, mye rimeligere enn prosjektert og mye mer moderne enn vi hadde sett for oss.

Videre jobber vi med å gjøre systemet selvforsynt med strøm og nettverk slik at det kan brukes hvor som helst.

Er din kommune eller ditt selskap interessert i å bli med på videre utvikling, eller bruke dette systemet, så er dere velkommen til å ta kontakt med oss. 

bottom of page