top of page

Analyse​​

 

Hjelper blant annet med å tolke resultater, finne rotårsaker, avdekke mangler og finne muligheter ved hjelp av metodikker og analyseteknikker. Kan også tilpasse analyse-metodikker til firmaets behov og lære opp ansatte i analyse.

  • Konsulent: Vi gjør jobben delvis eller fullstendig.
  • Rådgivning: Vi veileder og kommer med gode råd.

  • Trening: Vi trener og lærer deres ansatte opp i analyse teknikker og verktøy.

Vi starter med et uforpliktende møte med dere for å se på hvor dere står i dag og sammen finner ut hva dere trenger.

Vi vil da se om det er ren konsulent/fasilitator dere trenger, eller om dere trenger rådgivning og/eller trening.

 

Analyse kan brukes til så mye, og det baserer seg ofte på tankegang. Det fins en rekke med enkle verktøy som har veldig lav brukerterskel, med det handler ofte om å bruke rett verktøy til rett tid.

Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre analysene helt eller delvis, eller komme med gode råd.

 

Vi kan også lære opp deres ansatte i de forskjellige analyemetodene som dere trenger.

 

Når man utvikler for eksempel avansert elektronikk, kan det være vanskelig å forstå hvilke analyser man bør gjennomføre for å forstå kundens behov. Treffer vi markedet? Har vi riktig pris? Dekker vi de riktige funksjonene?  

Vi kan hjelpe dere med å komme på rett spor og skape trygghet rundt de avgjørelsene dere må ta.

Eksempel

  • Gjennomføring av en funksjonsanalyse.

  • Gjennomføre stressanalyse, hva er viktig å ha fokus på og ikke.

  • Lage analyseverktøy for deres behov

  • Lære opp i analysetankegang og verktøyer

  • Fasilitere gruppeanalyser

Pris:

800 kr pr time + mva                                                                             

bottom of page